Bärgningstjänst Oy Tor Frejborg Ab

Bärgningstjänst Frejborg är ett familjeföretag. Vi har verkat i Borgå inom bärgningstjänsten över 40 år.

Tor Frejborg grundade företaget år 1974. År 2003 skedde en generationsväxling i och med att Tor gick i pension. Verksamheten fortsätter under ledning av Roger Frejborg.